Regulamin serwisu

Warunki świadczenia usług serwisowych

  1. Diagnostyka wynosi 50% wartości robocizny naprawy.
  2. Udzielana jest 3 miesięczna gwarancja liczona od daty zakończenia naprawy.
  3. Gwarancją objęte są jedynie czynności oraz elementy ustalone w sprawozdaniu z naprawy.
  4. Gwarancja nie obejmuje plastikowych części oraz tych ulegających naturalnemu zużyciu.
  5. Gwarancja traci swoją ważność w przypadku używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub dokonania samodzielnej naprawy.
  6. Szacowany czas naprawy zależy od możliwości uzyskania odpowiednich części do naprawy i może ulec wydłużeniu.
  7. W przypadku kiedy klient nie odbierze naprawionego sprzętu z serwisu po 30 dniach od ustalonego terminu odbioru, zleceniodawca płaci koszty składowania wynoszące 1% wartości usługi w każdy dzień zwłoki. Po 90 dniach nieodebrany sprzęt, pozostawiony w serwisie uznaje się za porzucony przez klienta zgodnie w rozumieniu Art. 180 Kodeksu Cywilnego.
  8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NowakTech Klaudia Nowak z siedzibą w Białogardzie (78-200) ul. Szosa Połczyńska 57B, NIP 5941517749, tel. 693 995 110, e-mail: kontakt@nowaktech.pl. Dane osobowe, które są nam przez Państwo przekazywane służą do przetwarzania ich w celu realizacji procedury reklamacyjnej bądź realizacji naprawy. Administrator może przekazać Państwa dane wyspecjalizowanym serwisom gwarancyjnym. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale tym samych niezbędne w celu realizacji procedury reklamacji towaru/obsługi naprawy. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do wszelkich treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (zmodyfikowania). Pani/Pana dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora dane zostaną usunięte.

Regulamin dostępny jest w sklepie stacjonarnym oraz na stronie internetowej.

Menu